Jihočeští filharmonici v naší škole

V úterý 17. ledna 2018 přivítali žáci 1. stupně na naší škole profesionální hudebníky z Jihočeské filharmonie a divadla v Českých Budějovicích. Výchovný koncert byl rozdělen do 2 částí. První nazvanou O Aničce a písničce navštívily děti z 1. – 3. tříd. Tento komponovaný program byl tvořen lidovými písněmi a pohádkou o Aničce, která hledala tak dlouho svou lásku, až si ji našla sama. Druhý program Trumpetiáda byl tvořený ze známých melodií ze světa filmové hudby, jazzu, pop music a dalších žánrů. Žáci ze 4. a 5. ročníků se seznámili s dechovými nástroji, poznávali rozdíly mezi trubkou, pozounem a tubou. Byli zapojeni i do hry – vytvářeli rytmické doprovody k hraným melodiím, některé měli i poznat a pojmenovat. Koncert (zvláště 2. část) se dětem líbil a bylo vidět, že k nám zavítali profesionální dechoví hráči našeho regionu!

Mgr. Ivana Písařová

2202 2204 2206 2210 2212 2214 2216