Koncert Chvála zpěvu – opět chválíme

Náš adventní koncert Chvála zpěvu, který se uskutečnil v úterý 11. prosince 2018 od 17 hodin v prostorách kostela sv. Jana Křtitele, měl opět velký úspěch. Na koncertě vystoupily tyto sbory:

DPS LYRA | ZŠ HVĚZDÁRNA se svou sbormistryní Mgr. Jindřiškou Bubnovou,

DPS NOVADOMÁČEK | ZŠ ŠTÍTNÉHO Jindřichův Hradec

DPS NOVA DOMUS | ZŠ ŠTÍTNÉHO Jindřichův Hradec – se svou sbormistryní Mgr. Ivanou Písařovou,

PS ARIETTA | ZUŠ ŽIROVNICE, se svou sbormistryní Ludmilou Zadražilovou.

Všechny tři sbory předvedly vynikající výkony, za což jim náleží pochvala a poděkování.

Děkujeme všem našim zpěvákům za vynikající reprezentaci školy a paní Mgr. Ivaně Písařové za přípravu a organizaci celé akce.

Všem účinkujícím přejeme Krásné Vánoce!!!