Kroužek Robotiky

V pondělí v odpoledních hodinách se setkává několik žáků prvního stupně na kroužku Robotiky, kde rozvíjí své logické znalosti a dovednosti pomocí praktického zkoušení a simulování jednoduchých algoritmů používaných v robotech. Kroužek využívá robotickou stavebnici Lego WeDo 2.0 a Ozoboty. Horní hranice obsazenosti kroužku je šest žáků, a proto nabízí maximální individuální přístup.

Minulé setkání bylo orientováno na téma „Ze života hmyzu“. Po prohlédnutí videa se žáci zamysleli nad životním cyklem včel a jejich užitečností pro člověka. Následně sestrojili model květiny, kolem které létala v pravidelných intervalech včela. Žáci dokázali naprogramovat nejen její pohyb, ale také příkaz, ve kterém včela zastavila nad jimi sestrojenou květinou, zabzučela a letěla dál.

20171023_131847 20171023_131851 20171023_131857 SL279061 SL279062 SL279063 SL279064 SL279065 SL279067 SL279068