Kurz bruslení pro první třídy

Po dvouleté pandemické přestávce se mohl obnovit kurz bruslení pro prvňáčky.  V pondělí   7. 2. 2022 tak děti s chutí vyrazily na led. Byly rozděleny do tří skupin, kde se jim věnovali trenéři bruslení. Děti se učily správnému postavení na bruslích, odraz, brždění a ti zdatnější například zdolávaly slalom. Výcvik bude probíhat v 7 lekcích za pomoci různých pohybových her. Přejeme dětem příjemné sportovní zážitky.

Autorky: Z. Anděrová, V. Chalupová