Mateřská škola si k nám přišla zacvičit

V minulém týdnu naši školu navštívila třída předškoláků z Mateřské školy Röschova. Budoucí školáci si vyzkoušeli modelovou hodinu tělesné výchovy, během které se na úvod rozcvičily. Pokračovali jsme soutěžemi a závoděním. Nesměly chybět ani oblíbené míčové hry a dovednosti. Všichni byli nadšeni ze sportovního vyžití a společně se tak těšíme na zahájení příštího školního roku. Budoucí spolužáky hodinou též provázeli žáci 3. B – Štěpánka Čadová a Matyáš Dvořák, kteří také navštěvovali tuto mateřskou školu.
Mgr. Pavel David