Mechária

Žáci čtvrtých ročníků si při pracovních činnostech vytvořili malé ekosystémy – mechária. Nejen, že jde o krásnou dekoraci , ale i názornou pomůcku, na které mohou pozorovat např. koloběh vody nebo podmínky života rostlin.