Měsíc oslav vzniku ČSR

Na 100. výročí založení Československa se připravujeme už od září. Je důležité, aby si žáci uvědomili význam naší státnosti a význam historické svébytnosti, bez které by neexistovala naše republika a možná bychom tady nebyli ani my.

K připomenutí této události jsme využili strom, který v loňském roce vytvořili žáci současné 7. B. Jejich spolužáci z 8. a 9. ročníků vybrali nejvýznamnější osobnosti našeho národa a pokusili se je výtvarně ztvárnit. Výsledek naší činnosti je umístěn ve vestibulu školy. Ve 2. poschodí pak můžete zhlédnout panel věnovaný tomuto výročí.

Ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka chceme navštívit některé jejich expozice.

Mgr. Jiřina Kadlecová