Mladí badatelé

Žáci 6. A navštívili v rámci dějepisu Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci. Paní ředitelka PhDr. Helena Hálová děti seznámila s náplní práce archiváře i s tím, co vše se skrývá pod pojmem archiválie. Prozradila nám, že zdejší archiv skrývá 4638,48 běžných metrů archiválií a to jej řadí na druhou příčku mezi okresními archivy na jihu Čech.
Při „luštění“ starých vysvědčení se děti dozvěděly i to, že i ta jejich se mohou jednou stát předmětem zájmu badatelů. Tato skutečnost jistě u mnohých povede k větší píli a svědomitosti…
Mgr. M. Leblová