Naše děti trávily léto na Osice

Jako každoročně, tak i v době letošních prázdnin trávily naše děti své prázdniny na letním táboře Osika Albeř. Počasí nám přálo, takže bylo dost koupání, plavení se na lodičkách, her v lese i v tábořišti, loutkových představení. Nechyběly ohně s opékáním hadů, luštění záhad a úkolů, které děti nacházely v místním tisku Osika News. Společně s Sherlockem Holmesem jsme řešili mnoho záhad včetně únosu a nočního hledání pokladu. Tábor kromě kynologů, kteří nás učili jak zacházet se psy (pro případ, že bychom potkali psa baskervillského), navštívila i světoznámá skupina Kiss. Ta odměnila děti svým koncertem a následnou diskotékou za vyluštění záhadného únosu. Nechyběla ani stezka odvahy baskervillským hvozdem.
Všem nám připadalo, že náš společný čas na táboře utekl až příliš rychle. Takže se těšíme na ten další běh v příštím roce.

Poděkování patří všem, kteří pomáhali postavit stany a připravit tábor.

Velké poděkování patří našim sponzorům:

• Sponzoru – panu Čestmíru Michalovi, který věnoval dřevo na táboráky a ohně.
• Zástupcům kynologického spolku z J. Hradce v čele s Lenkou Novotnou za předvedení výcviku psů.
• Ing. Zbyňkovi Zajícovi za zapůjčení 2 pramic i s odvozem přímo na tábor.
• Zdravotnici tábora Anně Plucarové Volfové za každoroční zajištění dovozu a odvozu zavazadel dětí do tábora a zpět.
• Ing. Michalu Hejdovi za zajištění 15 záchranných vest na lodě.
• Pracovníkům tábora, kteří dovezli sponzorsky odměny pro děti a podíleli se na stavbě stanů a úklidu celého areálu.

Poděkování patří také všem dětem, protože se na táboře chovaly vskutku výborně.
Děkujeme a hezké léto!!!!!!!
Lenka Hrubá