Naše škola slaví 130. výročí svého založení

130. výročí založení naší školy chceme oslavit se všemi, kteří byli s naší školou dlouhodobě spjati. Proto si dovolujeme pozvat naše bývalé žáky a pedagogy na “Den otevřených dveří”,

který se bude konat dne 16. 9. 2015 od 14. 00 hod. do  17. 00 hod.

    V 17. 00 hod. se bude konat koncert k oslavě výročí naší školy, v barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře ve Štítného ulici. Účinkuje komorní sbor Nova Domus pod vedením Mgr. Ivany Písařové       

Den před výročím školy 15. 9.  se bude konat setkání bývalých pedagogů v budově školy spojený s prohlídkou školy.

                                      Budeme potěšeni Vaší návštěvou.                                                                                                                      koncert.130.výročí