Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě

Návštěva divadla patří vždy k nevšedním společenským událostem. Toho si byli vědomi i žáci 8. ročníků, kteří v pondělí 25. března ve slavnostním oblečení navštívili Horácké divadlo v Jihlavě.

Zhlédli divadelní inscenaci „Pomlčka“, která vznikla v koprodukci Horáckého divadla a Divadla A. Bagara v Nitře k příležitosti 30. výročí rozpadu Československa. Dva iluzionisté probudí československou paměť, ze které se vynořují vzpomínky, křivdy, ale také vize a výzvy do budoucnosti. Zkrátka „boje o pomlčku“.

Velká pochvala všem žákům 8. ročníků, kteří nejen svým oděvem, ale i chováním vzdali hold netradiční pondělní výuce.

Mgr. Lenka Jelínková a Mgr. Eva Vondrková