Velikonoční jarmark se vydařil

26. 3. 2024 se na naší škole uskutečnil již tradiční velikonoční jarmark pro “Stonožku”- dětské humanitární hnutí “Na vlastních nohou”. Děti 5. – 9. ročníku se svými vyučujícími a zaměstnanci školní jídelny vyrobili velikonoční výzdobu pro prodej. 

Jarmark zahájil svým vystoupením náš dětský pěvecký sbor Novadomáček se svou sbormistryní Mgr. Ivanou Písařovou. Pro velký úspěch museli dokoce přidávat další píseň. Poté již začal prodej. K dostání byly velikonoční pomlázky, zajíčci, betonové slepice, velikonoční věnce, přáníčka, vazby na stůl a mnoho dalšího zboží. O občerstvení se postarali žáci 9. A třídy.

Výtěžek z prodeje poputuje z části na účet hnutí “Stonožka” zbytek si ponechávají děti do třídního fondu. Děkujeme všem účastníkům za příjemnou předvelikonoční atmosféru a ochotu pomoci dobré věci. V loňském roce Stonožka pomohla jednomu našemu žáku, nyní je na řadě pomoc dalšímu.

Děkujeme.

Za realizační tým

Mgr. Lenka Hrubá