Okresní kolo biologické olympiády

V okresním kole biologické olympiády kategorie C (8. a 9. roč.)

se umístil Matěj Masař na pěkném 6. místě.

Stejně úspěšná byla i Kateřina Bednářová v kategorii D (6. a 7. roč.), která též skončila na 6. místě.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.