Olympiáda v českém jazyce

V prosinci proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Z 8. a 9. třídy se zúčastnilo celkem 9 žáků. Práce hodnotily vyučující v těchto ročnících p. uč. Mgr. Písařová a Mgr. Kadlecová. Po posouzení mluvnické i slohové části posíláme do okresního kola žákyni 8. A třídy Annu Schmidtovou. Náhradnicí bude Kristýna Votavová ze stejné třídy.

Mgr. Jiřina Kadlecová