Podzimní ohlédnutí do školní družiny

Děti navštívily výstavu ovoce a zeleniny , navštívily modelářský kroužek  v DDM, ukázky volných her,  zájmových a výtvarných činností.

Autor: I. Vicanová