Postup pro ošetření dětí ve škole po 1. 9. 2020

Pro zákonné zástupce našich dětí uvádíme doporučení postupu ošetření dětí s projevy akutního infekčního onemocnění.