Prezentační výstava středních škol

Naši žáci navštíví v rámci volby povolání ve čtvrtek 6. října 2016 Prezentační výstavu středních škol. Přehled středních škol Jihočeského kraje pořádá Oblastní hospodářská komora JHK ve spolupráci s Úřadem práce Jindřichův Hradec a městem Jindřichův Hradec v areálu Fakulty Managementu VŠE Praha. Výstava přináší žákům 9. ročníků ucelený pohled o možnostech následného studia.

Prezentační výstava probíhá od 8.00 do 16.00 hodin, jsou zváni i rodiče s dětmi, vstupné je volné.

Bližší informace o akci zde.

Autor: Mgr. Lenka Jelínková