Přírodověda ve 4. A

Během hodin přírodovědy často pracujeme ve skupinách. Nyní jsme se zabývali rostlinami. Zkoumali a porovnávali jsme semena a listy.

Na konci vyučování jsme si na ovoci a zelenině pochutnali.

Mgr. Veronika Buštová