Přírodovědný klokan

Dne 16. října 2019 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan. Celkem 13 žáků 8. a 9. ročníků řešilo 24 otázek přírodovědného charakteru, konkrétně z předmětů matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, ale i všeobecných znalostí. Cílem soutěže je zvýšit zájem o přírodovědné obory.

Na třech nejlepších místech se umístili:

1.Slavíková Anna (8. B)

2.Jungová Kristýna (9. A)

3.Sviták Vojtěch (9. B)

Gratulujeme všem zúčastněným!

Mgr. Marie Popelková