Školní družina na návštěvě v přírodovědném kroužku

Děti ze školní družiny navštívily Přírodovědné oddělení v Domě dětí a mládeže.Paní Dvořáková nás seznámila s prostředím, ve kterém zvířátka chová a velice poutavě o nich vyprávěla. Odvážlivci si mohli některá zvířátka i pohladit. Z návštěvy byly děti nadšené.

Autor: I. HoralováPB280021 PB280022 PB280024 PB280025 PB280028 PB280031 PB280032 PB280036 PB280037 PB280038 PB280042 PB280043 PB280045 PB280048 PB280049