Rozloučili jsme se s 9. třídou…

Dne 28. 6. 2018 proběhlo slavnostní rozloučení s naší 9. třídou.

Za přítomnosti rodičů se s našimi žáky rozloučilo vedení školy, zástupkyně SRPDŠ p. Monika Hrdinová a jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Jelínková.

Přejeme našim absolventům krásné prázdniny a po nich šťastný start na novém působišti.