Setkání s mluvčí PČR

Ve středu 25. ledna proběhla přednáška pro 8. ročníky s mluvčí PČR za Jindřichův Hradec s paní nadpraporčíkem Věrou Mžikovou. Žáci byli seznámeni s problematikou, která souvisí s trestní odpovědností a kriminalitou mládeže. Byla jim vysvětlena všechna úskalí, která patří k dosažení věku 15 let. Během přednášky se žáci dozvěděli o škodlivosti návykových látek a vyzkoušeli si brýle simulující zkreslené vidění řidiče, který řídí pod vlivem návykových látek. Přednáška žáky zaujala, diskuse byla přínosná a těšíme se na další setkání.

Mgr. Květoslava Bartošová