Školní kolo biologické olympiády

Dne 25. 2. 2016 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.) i kategorie C (8. a 9. roč.). Soutěže se zúčastnilo 13 žáků, kteří řešili teoretické i praktické úkoly – poznávání přírodnin. Nejlepších výsledků dosáhli – A. Tržilová v kategorii D a A. Urbánková v kategorii C, které dále postupují do okresního kola.
Blahopřejeme. Mgr. D. Hromádková