Slavnostní koncert 18. června 2019 se povedl

Oslava 35 let DPS Nova Domus proběhla velice důstojně. Co víc si přát než nádherné prostředí – 3. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, úžasné hosty – profesionální umělce zpěváky Josefa Vágnera, Michaelu Gemrotovou, vynikající kapelu KlasiX a skvělé publikum.

Příprava a organizace tohoto „megakoncertu“ byla velice náročná a probíhala prakticky od ledna 2019. Chtěla bych především pochválit všechny zpěváky obou našich pěveckých sborů Novadomáček i Nova Domus od těch nejmenších až po ty „ve svém věku“! Nacvičovali jsme speciální program pro tyto 2 sbory, dále bývalí členové sboru měli svůj vlastní program. Velmi oceňuji jejich přístup, našli si každý týden při zaměstnání a při každodenních povinnostech čas na zkoušku a naučili se repertoár za tak krátkou dobu zpaměti. Skláním se před Vámi „maminy“! Dále chválím všechny výborné sólisty Tondu Měkutu, Honzíka Měkutu, Sašenku Plucarovou, Míšu Mikulíkovou, Jakuba Kümmela, hudební doprovazeče Christie Kalajovou, Tondu Měkutu, Ondru Bajera a naše hosty Vláďu Štefla a Vláďu Bartoše – všichni jste odvedli skvělou práci na profesionální úrovni! Děkuji všem účinkujícím za skvělou reprezentaci školy! Poděkování patří i pedagogickému dozoru paní Hance Krajícové, Jarušce Fričové, Marice Hamrové, dále vedení školy a samozřejmě rodičům za trpělivost a vstřícnost!

Mgr. Ivana Písařová