Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

V úterý 28. června 2016 jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku. Slavnostní ukončení proběhlo za účasti rodičů, prarodičů a sourozenců v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Za školu byli přítomni ředitel školy Luděk Možíš, zástupkyně ředitele školy Lenka Hrubá, předsedkyně SRPDŠ Monika Hrdinová a výchovná poradkyně Lenka Jelínková. Dojemné dopoledne proběhlo v režii třídní učitelky Yvony Zajícové. Přítomny byly i bývalé třídní učitelky Hana Rusová a Marta Gebrová. Žákům byly předány pamětní listy, závěrečná vysvědčení a drobné dárky.

Všem našim žákům přejeme mnoho úspěchů na jejich další cestě životem.

Mgr. Lenka Jelínková