Stonožkové ohlédnutí

  • Chceme pomoci

Původně jsme plánovali odevzdat výtěžek našeho “Velikonočního jarmarku“ dětem zasaženým zemětřesením. Pod vlivem posledních událostí ve škole, kdy jeden náš  žák bojuje o svůj život (a my mu všichni držíme palce, aby vše dobře dopadlo), hnutí „Stonožka“ se svou prezidentkou paní Bělou Gran Jensen rozhodlo, že výtěžek našeho „Velikonočního jarmarku“ přesměrujeme na pomoc rodině našeho žáka k pořízení nutných pomůcek k návratu mezi nás.

Celkovou částku 14 300 Kč jsme zaslali na konto hnutí Stonožka, ze kterého budou následně nutné pomůcky zakoupeny. Není to mnoho, ale chceme pomoci.

Těší nás, že všichni, kteří se aktivně podíleli na výrobě a prodeji ani na chvilku nezaváhali a souhlasili s nutností podpořit kamaráda.

Přejeme brzké uzdravení a držíme palce!!!

  • V uplynulém měsíci jsme blahopřáli patronovi Stonožky -panu kardinálu Dominikovi Dukovi k jeho významnému výročí – 80. narozeninám. Vytvořili jsme stonožku, kam na každou nožku napsaly děti přání. Dílků byl stejný počet, jako je evidenční číslo naší budovy školy – 121.

Společně s ostatními stonožkovými školymi jsme poděkovali za jeho pomoc našemu hnutí a popřáli mu zdraví.