Středověk versus současnost

Středověk versus současnost

         Nad klady a zápory života ve středověku či v současnosti se zamýšleli žáci IX. A v hodině slohu v rámci projektu Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec. Většina žáků upřednostňovala pohodlí a vymoženosti dnešního světa jako je mobil, internet. Přesto se našli někteří žáci, kteří by se rádi setkali např. s Karlem IV. či s Janem Husem nebo se vžili do role udatného rytíře bojujícího o ruku spanilé krasavice či se stali uznávaným alchymistou. Ale jak píše ve své práci Aneta Nedbalová „… nevracejme se tolik do minulosti a žijme přítomností. Jen tak se dozvíme, jak daleko jsme to schopni dotáhnout.“

Mgr. Eva Vondrková

Ukázky z žákovských prací:

Chtěla bys žít ve středověku?

         Kdyby se mě někdo zeptal: „Chtěla bys žít ve středověku?“ váhala bych nad svou odpovědí. Představa o krásných bohatě zdobených šatech, zámcích s ohromnými komnatami, vybavené tím nejlepším nábytkem na celém světě a zahradách plných voňavých květin, je nádherná.

         Ale co lidé, kteří žijí v podzámčí a na vsích, nemají pomalu co k snědku, natož nějaké krásné šaty. Jejich obydlí je strohé, pět dětí na jednu místnost je ještě málo a peněz nedostatek. Všude, kam se podíváte, samá bída, špína, hlad a nešťastné utrápené duše. Šlechta má však neustále málo, proto zvyšuje daně, aby měla ještě více, než má a ti, co mají málo, rázem nemají nic.

         Tento způsob vlády doprovází kruté války a dochází ke zbytečným ztrátám na životech. Rodiny se rozpadají a trpí tím celá země.

         Způsob života ve středověku je krásný jen s poloodkrytou tváří, když ji však poznáte, celou vaší odpovědí je jednoznačné „NE”.

         Život ve 21. století sice není zrovna růžový, ale přece jen jsme už o velký krok napřed. Máme možnosti, o kterých se lidem dříve mohlo jen zdát, a proto nevracejme se tolik do minulosti a žijme přítomností. Jen tak se dozvíme, jak daleko jsme to schopni dotáhnout.

                                                                                  

Autorkou je Aneta Nedbalová

 

 

Chtěl bys žít ve středověku?

Chtěl bys žít ve středověku? Můj názor je, že bych rozhodně nechtěl. Dnešní doba je zdravotně a technicky lepší. Ten, kdo říká, že by chtěl žít ve středověku, tak si to asi neumí představit. Myslím, že by ve středověku byl den a chtěl by se vrátit do našeho moderního, technologicky vyspělého a ekonomicky (ne) stabilního světa. Jen málo z nás si dokáže představit svět bez aut, počítačů a dalších moderních věcí, které ve středověku rozhodně nejsou. Vy byste snad vyměnili auto za koně teď v zimě?

Sepsal Michal Sochor

Chtěl bys žít ve středověku?

Rád bych žil ve středověku. Středověk je velmi krásné období, ve kterém bych byl udatný rytíř bojující o ruku krasavice a ochraňující vesničany proti nepoctivcům, zlodějům a tyranům. Nebo bych byl rád chytrým a všemi uznávaným alchymistou a hvězdářem zkoumajícím tajemství hvězd a pracujícím na nejšílenějších pokusech. Nebo by nebylo špatné být světaznalým mořeplavcem sloužícím pod vlajkou krále. Nebo bych se chtěl zabývat stavbami od nejchudších domů a statků po překrásné kostely a zámky až po odolné a velké tvrze a hrady. Nebo být zbrojíř stavící balisty a ničivá beranidla, nebo silný kovář razící mince a kovající nejtvrdší zbroj a ostré meče, ale i lučištník  – ostrostřelec, který nikdy nemine, by bylo zajímavé povolání. Žít ve středověku by bylo výborné.

Autorem je Jan Vik

CHTĚLA BYS ŽÍT VE STŘEDOVĚKU??

Ve středověku bych žít nechtěla. Lidé si dříve nebyli rovni a dávali to výrazně najevo. Například byla vrchnost, do které patřili šlechtici a církev, panovníci. Této vrchnosti patřila města, ve kterých žili obyčejní lidé. Ti lidé museli panovníkům odvádět velké daně. Dále museli dodržovat přísná pravidla. Když pravidlo porušili, čekali je velké tresty.           

Ze strany vrchnosti by se mi možná život ve středověku líbil, ale pořád jsou tu špatné hygienické podmínky, které byly všude. Lidé z oken vyhazovali odpadky a vylévali splašky. V tom se prohrabávaly krysy, které přenášely různé nemoci, nejčastěji mor.

Právě z tohoto důvodu bych ve středověku žít nechtěla. I přes to je středověk velmi zajímavé období, o kterém se dá dlouze hovořit.

Autorkou textu je Katka Füllsacková

Středověk nebo 21. století?

 

         Musíme si říci, co vlastně středověk je, jací žili v té době lidé, kde bydleli, jak se k sobě chovali, jaké měli postavení ve společnosti.

         Šlechta byla společensky nejvýše postavena po panovníkovi, patřili jim pole, louky, rybníky i celé vesnice. Páni žili v krásných hradech, patřilo jim vše i vesnice s poddanými. Páni, šlechta a církevní představitelé si žili jako hrabata. Za to obyčejný lid na vesnicích byli většinou poddaní, museli panovníkům platit a ještě jim sloužit.

         Dnešní doba nabízí mnoho jiného, máme všeho dostatek, co se týče jídla, oblečení, vzdělání atd. Myslím si, že obě doby, ať je to středověk či 21. století má své pro i proti, ale já bych si vybral dnešní dobu. Neumím si představit, že by mezi lidmi byl takový společenský rozdíl. Obyčejný lid to opravdu neměl jednoduché.

 

Autorem je Jan Juriga