Velikonoční výstava

Děti školní družiny navštívily výstavu v Baráčnické rychtě a obdivovaly překrásné, ručně vytvořené výrobky s velikonoční tématikou.

AUTOR: Karolina Kudličková