VII. B v živém vysílání RČK

Dne 27. 6. se třída VII. B účastnila workshopu pořádaného Jihočeskou hospodářskou komorou v Radiu Česká Kanada. Paní Milada Petrů – ředitelka hospodářské komory na nás čekala před budovou KB a uvedla nás do studia RČK, kde na nás čekali moderátoři Míša Badová a Vojtěch Komínek. Celá akce byla velmi dobře připravena a děti bavila.

Oba moderátoři dokázali děti zaujmout a připravili pro ně zajímavé, a i docela náročné úkoly, které ve výsledku dopadly velice dobře. Ať se jednalo o natáčení vlastních reklam, či o rozhovory týkající se volby povolání, vlastních představ žáků o jejich budoucí profesi, o jejich představě výdělku za vykonanou práci ve vybrané profesi, či o jejich prvotních dětských představách a snech o práci. Celý program se nám protáhl, neboť děti následně své rozhovory vedly s paní moderátorkou v živém vysílání v doprovodu hudby, kterou si samy vybrali.

Děkuji paní Miladě Petrů i oběma moderátorům za možnost účastnit se tohoto workshopu. Byl velice přínosný. Děti z mé třídy možná poprvé uvažovaly nahlas před cizími lidmi o svých snech a představách týkajících se budoucnosti.

Mgr. Lenka Hrubá