Volby do školské rady

Volby nových zástupců do Školské rady Základní školy Jindřichův Hradec I,  Štítného 121/I

Ve dnech 20. března – 31. března 2014 proběhly na naší škole volby nových členů do školské rady. Volební komise pracovala ve složení:  Mgr. Lenka  Macků, předseda komise, Mgr. Zdeňka Anděrová a Mgr. Yvona Zajícová.

Z řad zákonných zástupců ve dvoukolových volbách byli zvoleni a s prací ve školské radě pro období školních roků 2014/2015 – 2016/2017 souhlasí tito zástupci: Valerie Babická, Mgr. Dagmar Tupá.

Dne 1. dubna 2014 proběhla volba zástupců do školské rady z řad pedagogů. Zvoleni byli a s prací ve školské radě pro období školních roků 2014/2015 – 2016/2017 souhlasí: za 1. stupeň Mgr. Lenka Macků a za 2. stupeň Ing. Hana Rusová.