Vydávání zápisových lístků

V pondělí 23. února 2015 budou vydávány zápisové lístky zákonným zástupcům (je nezbytný 1 zákonný zástupce) vycházejících žáků, kteří podávají přihlášky ke studiu na školy středního vzdělávání a víceletá gymnázia. Zápisové lístky se budou vydávat oproti OP zákonného zástupce v kabinetě VP (2. patro) od 14.00 – 17.00 hodin.