Začátek nového školního roku

Přejeme všem našim žákům a zaměstnancům úspěšný začátek školního roku. Zejména našim novým “prvňáčkům” přejeme šťastné vykročení do školních let!!!!!

První den školy – 1. 9. 2015 proběhne slavnostní zahájení školního roku. Výuka bude ukončena po 1. vyučovací hodině. Provoz školní družiny je od 1. dne neomezen.

Od 2. vyučovacího dne bude výuka probíhat dle daného rozvrhu hodin v tomto týdnu bez odpoledního vyučování.

Ve středu a ve čtvrtek bude výuka ukončena nejdéle po 5. vyučovací hodině; od pátka dle daného rozvrhu. Výuka volitelných předmětů bude zahájena od 2. týdne.

rozvrh hodin