ŽÁCI ZAPSANÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Pro školní rok 2014/2014 byli do 1. ročníků přijati tito žáci:

1. 121

2. 122

3. 126

4.128

5. 132

6. 133

7. 172

8. 180

9. 135

10. 183

11. 173

12. 136

13. 137

14. 178

15. 182

16. 138

17. 142

18. 186

19. 177

20. 181

21. 147

22. 171

23. 153

24. 154

25. 185

26. 175

27. 155

28. 187

29. 156

30. 157

31. 159

32. 160

33. 162

34. 176

35. 164

36. 165

37. 166

38. 167

39. 169

40. 184

Pro rodiče přijatých žáků bude uspořádána schůzka v měsíci červnu, na které budou informováni o všech záležitostech týkajících se nástupu dítěte do školy. Rodiče žáka obdrží písemnou pozvánku.