Zahájení školního roku – informace

Školní rok zahajujeme 4. 9. 2017. Výuka prvního dne bude pro žáky prvního stupně bude trvat 1. vyučovací hodinu – cca do 9. hod. Pro žáky 2 stupně bude výuka první den školního roku ukončena v 9. 20 hod.

(Oběd bude vydáván od 9.00 hod. – 10.30 hod.). Provoz školní družiny je tento den do 16.00 hod. Další dny budou probíhat v normálním režimu.

V průběhu 1. týdne se nebude konat odpolední vyučování.

Potrvzení průkazek hromadné dopravy lze již v přípravném týdnu od 8. 00 hod. do 14. 30 hod. v sekretariátu školy.