Zdravé mlsání

V rámci předmětu Výchova ke zdraví si třída 7. B vyslechla přednášku o zdravém stravování, kterou připravila výživová poradkyně Ing. Platilová. Informace byly doplněné názornými ukázkami zdravých potravin, a dokonce i jejich ochutnávkami. Cílem bylo, aby si žáci ujasnili, že ne všechny potraviny odpovídají zásadám zdravé výživy a je možné je nahradit jinými, a to ještě chutnějšími. O tom, že se tato akce vydařila, svědčí zájem dětí o zdravé potraviny, které si dokonce fotily, aby si je případně mohly zakoupit.

Mgr. Jiřina Kadlecová