Zpívání v přírodě 2017

  1. a 20. září 2017 měly děti z našich pěveckých sborů Novadomáček a Nova Domus možnost strávit dva dny na každoročním soustředění „Zpívání v přírodě“.

V letošním roce se uskutečnil již 9. ročník a zúčastnilo se ho rekordních 44 zpěváků. Tento projekt, zařazený do ŠVP, je zaměřen především na hlasovou výchovu, nácvik nového repertoáru, který mohou naši příznivci slyšet na vystoupeních a koncertech v adventním čase, a samozřejmě i pobyt na čerstvém vzduchu v krásné žďárecké přírodě, kde děti společně sportují, hrají si, anebo odpočívají a tím se udržují kolektivní vztahy mezi velkými i nejmladšími členy pěveckého sboru.

Chtěla bych moc poděkovat letošním „deváťákům“, kteří měli večerní program vzorně připraven a promyšlen. A kteří to jsou? Lucka Chalupová, Sašenka Rešlová, Anička Tržilová, Maruška Pachmannová a Lukáš Filip. Ten se postaral o ranní rozcvičku i o taneční kreativní vložku a byl vzorným tanečním instruktorem. Děkuji též hlasové poradkyni MgA. Martině Kučerové, která v pro ni nelehké době byla ochotna pomoci a přijela za námi. Dále vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Jaroslavě Frišové, která si s námi i zazpívala, majitelům a zaměstnancům penzionu Sigma, kteří zajišťují nejen pobyt, ale starají se výborně o naše žaludky. Poděkování patří i hudební agentuře Showservice, konkrétně Jakubu Písařovi za dovezení batožin a hudebních nástrojů na Sigmu a zpět do školy. V neposlední řadě chci poděkovat vedení školy, že nám umožňuje tento pobyt absolvovat.

V příštím školním roce by se soustředění mělo konat 25. a 26. září. Zpívání v přírodě 2018 zdar!

Mgr. Ivana Písařová

Následující fotografie dokladují, že letošní soustředění se opět vydařilo!