Zpívání v přírodě 2023

Minul se rok s rokem a je tu opět poprázdninové „Zpívání v přírodě“. Den provoněný podzimním sluncem a strávený v krásné přírodě České Kanady, hlasivky naladěné do patřičné tóniny, chuť dětí zpívat. Co víc si přát! Sice jeden a půl dne, ale máme nakročeno tou správnou cestou ke koncertům v adventním čase.

Děkujeme vedení školy, že nám umožnilo 13. ročník soustředění DPS Nova Domus a Novadomáček realizovat, DDM v J. Hradci za poskytnutí ubytování a prostor k samotnému nácviku repertoáru na Turistické základně v Dolním Radíkově a samozřejmě zpěvákům za bezproblémový pobyt. Poděkování patří i vzornému pedagogickému dozoru Jitce Růžičkové, Mirce Lieblové, Lence Kalábové a Květě Bartošové, která za námi přijela ve svém volném čase a připravila pro děti pěkné volnočasové aktivity. Děkujeme též paní kuchařce Heleně Lukšové za výborné a chutné menu, po kterém se ještě lépe zpívalo 😊.

Mgr. Ivana Písařová