Kreslíme renesanci

V programu volitelného předmětu “Užité výtvarné činnosti” je i seznamování se s historickými stavbami našeho města. Využili jsme příznivého počasí a pokusili se zachytit renesanční stavební prvky na našem krásném zámku. Práce se dětem zdařily a žáci zjistili další zajímavosti o našem městě a zámku.

Mgr. L. Hrubá