Bádáme pomocí IT techniky

Žáci čtvrtých ročníků řešili v matematice netradiční úlohy. Zjišťovali např., kolik let uplynulo od objevení Ameriky, jak starý je nejstarší mrakodrap na světě, jaký je rozdíl výšek 1. a 30. nejvyššího mrakodrapu na světě… K získání potřebných informací využívali školní notebooky, které pro ně nejsou žádnou novinkou. Využívají je také k procvičování učiva českého jazyka nebo zjišťování informací při vlastivědě. Při práci ve dvojicích zároveň rozvíjí schopnost kooperace a argumentace. Práce se žákům velice líbila, během svého bádání vymýšleli i další netradiční úkoly a objevovali nová fakta.

Autor: N. Kasalová, S. Licehamrová