Pasování malých čtenářů

Od začátku školního roku všichni prvňáčci naší školy pilně trénovali písmenka a čtení a 24. listopadu byla jejich snaha náležitě oceněna. Byli slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářů. Před samotným pasováním prvňáčci museli prokázat, že už umí číst. Ze znalostí písmenek, slabik a čtenářských dovedností je vyzkoušeli pohádkoví skřítci. Prvňáčci slavnostně odpřísáhli  „čtenářský slib“ a byli pasováni králem Písmenkové říše na rytíře Řádu čtenářů.

Autor: E. Krobůčková, J. Frišová