Den Země

V letošním roce oslavili žáci naší školy Den Země projektovým dnem, ve kterém se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Jedna skupina odjela uklidit okolí našeho dětského tábora na Osiku. Ostatní žáci 5. – 8. ročníku nejdříve plnili úkoly na 8 stanovištích, které pro ně připravili žáci 9. roč. pod vedením p. uč. přírodopisu a zeměpisu. Tyto úkoly byly zaměřeny na třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichů, otázky týkající se planety Země, koloběhu vody v přírodě apod. Jedním z úkolů bylo i složení básničky ze zadaných slov. Žáci 5. – 8. roč. si vyzkoušeli své znalosti a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o přírodě a naší planetě.

dz10