Den Země na 1. stupni

Také žáci 1. stupně naší školy oslavili Den Země. Povídali si o tom, jak můžeme naši Zem chránit, ale také o tom, čím jí škodíme. Dozvěděli se, co znamená slovo “recyklace” a jeho význam si ukázali v praxi. Děti z 1.A si ze starých PET lahví vyrobily krásné rybičky, zajíčky a vázičky. Děti ze 3. A z nich vyrobily veselé květináče, které osely zdravou řeřichou.Podle posledních informací již někteří sklízeli první úrodu.

Zapsaly: H.Dalíková a S.Licehamrová