Koncert Chvála zpěvu

11. prosince 2014 Muzeum Jindřichohradecka a hudební agentura Showservice pořádaly adventní koncert „Chvála zpěvu“ v kostele sv. Jana Křtitele, spolupořadatelem byla ZŠ Štítného v Jindřichově Hradci. DPS Novadomáček si připravil vánoční pásmo „Od Štědrého dne po Tři krále“ a Nova Domus předvedl náročnou skladbu Miloše Vacka Ladovské Vánoce za klavírního doprovodu Lucie Šimkové. Ke koncertní vánoční atmosféře přispěla též světelná produkce a velká LED obrazovka. Zcela zaplněný kostel malými i velkými návštěvníky měl nádech vánoční atmosféry a v očích posluchačů se objevily slzy radosti i dojetí, velká zima vadila snad jen citlivým hláskům.
Kromě našich DPS zazpívaly i jindřichohradecké sbory Lyra ze ZŠ Větrná pod vedením Mgr. Jindřišky Bubnové a DPS 2. ZŠ Janderova se sbormistrem Štěpánem Štruplem.
Oba naše pěvecké sbory Novadomáček a Nova Domus předvedly skvělé výkony a všem účinkujícím patří opět velký dík!
Ivana Písařová