Krásné vánoční svátky

Publikoval Lenka Hrubá v

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům, našim zaměstnancům a všem našim spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok!!!!
Vedení školy
novor13škola22

Kategorie: Aktuality