Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou

Je nezbytné, aby žáci 9. ročníku, kteří zvažují podání přihlášky ke studiu na střední školu s talentovou zkouškou, dodali písemné podklady (přesný název střední školy, adresu střední školy, přesný název oboru, kód oboru) pro vyplnění přihlášky výchovné poradkyni, a to do 10. listopadu 2017.

Přihláška musí být doručena na vybranou střední školu do 30. listopadu 2017, některé školy vyžadují doplnit přihlášku potvrzením od lékaře.

Zápisové lístky na střední školy s talentovou zkouškou budou vydány do konce měsíce listopadu 2017, na základě individuální domluvy se zákonným zástupcem žáka.

Mgr. Lenka Jelínková