Třída 9. A v Muzeu Jindřichohradecka

Stejně jako žáci 8. A také třída 9. A navštívila v rámci výuky Český jazyk a literatura Muzeum Jindřichohradecka, aby si připomněla 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny. Žáci navštívili expozici Landfrasova tiskárna v jezuitském semináři na Balbínově náměstí s krátkou přednáškou odborné knihovnice PhDr. Štěpánky Běhalové, zhlédli krátký film o dějinách knihtisku v Jindřichově Hradci, výstavu Nebeklíče od Landfrasů aneb knižní bestsellery 19. století s komentářem kurátorky a snadno vyřešili připravené pracovní listy.

Děkujeme pracovníkům Muzea Jindřichohradecka, resp. knihovny za možnost navštívit expozice k tomuto tématu a získat tak další poznatky týkající se významných dějin našeho města Jindřichův Hradec.

Mgr. Ivana Písařová1546 1548 1551 1556 1558  1629 1648 1649 1659 1661

1562 1658