Lékařka ve školní družině

Ve středu odpoledne navštívila školní družinu Mudr. Jitka Čechová se svým bratrem Josefem Čechem. Besedovali se žáky jak poskytnout první pomoc člověku v ohrožení života. Jaké životní funkce zkontrolovat, jak zavolat rychlou záchrannou službu a hlavně si žáci vyzkoušeli masáž srdce. S výkony našich žáků byla slečna doktorka moc spokojená a děti strávily zajímavé a poučné odpoledne.

     Autor: Iva Horalová

Gastrofest 2018

V letošním školním roce měla naše škola tu čest se zúčastnit jedné z největších gastronomických událostí na jihu Čech, a sice Gastrofestu 2018, který probíhal od 22.11. do 24.11. 2018 na výstavišti v Českých Budějovicích. Na počátku se nás zmocňovaly obavy, jelikož já ani děti jsme pořádně netušili, co vše nás čeká, protože ačkoli se někteří z nás v minulých letech Gastrofestu účastnili, byla naše role vždy ryze návštěvnická, kdežto letos jsme i my na Gastrofestu připravovali pokrmy. Na Gastrofestu 2018 jsme spolu s ostatními základními školami z Jindřichova Hradce připravovali menu na téma „Jak se vaří zdraví“.

Za naši školu na této akci „bojovali“: Mgr. Klára Vykypělová, Mgr. Eliška Outlá, Vikrotie Filípková (8.A), Tereza Popprová (8.A), Kateřina Želásková (8.B), Jakub Babický (9.A) a Mikuláš Urban (9.A).

Po zvážení všech možností a nápadů jsme se rozhodli pro studenou kuchyni v podobě tzv. Kanapek. Kanapka je popisována jako obložený chlebíček na jedno sousto, dalo by se tedy říci, že se jedná o takové „lepší jednohubky“. Suroviny jsme nakoupili a propočítali pro zhruba 800 porcí, což byla pro nás všechny novinka, vařit v tak velkém množství. Vše pro nás začalo již v pátek 23.11., kdy jsme až do odpoledních hodin připravovali naše menu.

Menu:             Česnekové špízy s pomerančem a hroznovým vínem

                        Šunkové mističky z listového těsta

                        Hermelínové košíčky s marmeládou

                        Banánky v čokoládě

                        Avokádové guacamole na křehkém chlebu

                        Horké jablíčko (nealko)

Sobotního rána, dne 24. 11. 2018., jsme všichni vyrazili směr České Budějovice, plni očekávání i obav z neznámého. Po příjezdu na místo jsme vyzdobili náš „stánek“, rozendali naše připravené pokrmy, připravili horké jablíčko a začal kolotoč lidí, kteří přicházeli a měli chuť na něco z naší nabídky. Velký dík patří všem žákům z naší školy, kteří se zapojili v plném nasazení a nabízeli, prodávali, povzbuzovali… prostě „bojovali“ za naši školu. Tuto velkou akci jsme si tak všichni náramně užili a získali jsme mnoho nových zkušeností i zážitků. Ve volných chvílích jsme si našli i trochu času, abychom ochutnali některé pokrmy od „konkurence“, takže se nám např. poštěstilo ochutnat smažené červy a cvrčky (pochopitelně pouze ti z nás, kteří o takovýto gastronomický zážitek stáli 😊 ). Akce tak byla velice zdařilá, zároveň i dobře připravená a nám se podařilo prodat téměř všechny kousky z našeho menu.

V odpoledních hodinách jsme se všichni vrátili do Jindřichova Hradce a okolí, plni dojmů a zážitků, na které se hned tak nezapomíná. První zkušenost s takovou akcí máme tedy za sebou a těšíme se na „boj“ na nějaké další takovéto akci.

Za celý tým Mgr. Eliška Outlá.

 

(Recepty nabízíme na vyžádání u Mgr. Elišky Outlé, eoutla@1zs.jhnet.cz)

 

Koncert Chvála zpěvu – opět chválíme

Náš adventní koncert Chvála zpěvu, který se uskutečnil v úterý 11. prosince 2018 od 17 hodin v prostorách kostela sv. Jana Křtitele, měl opět velký úspěch. Na koncertě vystoupily tyto sbory:

DPS LYRA | ZŠ HVĚZDÁRNA se svou sbormistryní Mgr. Jindřiškou Bubnovou,

DPS NOVADOMÁČEK | ZŠ ŠTÍTNÉHO Jindřichův Hradec

DPS NOVA DOMUS | ZŠ ŠTÍTNÉHO Jindřichův Hradec – se svou sbormistryní Mgr. Ivanou Písařovou,

PS ARIETTA | ZUŠ ŽIROVNICE, se svou sbormistryní Ludmilou Zadražilovou.

Všechny tři sbory předvedly vynikající výkony, za což jim náleží pochvala a poděkování.

Děkujeme všem našim zpěvákům za vynikající reprezentaci školy a paní Mgr. Ivaně Písařové za přípravu a organizaci celé akce.

Všem účinkujícím přejeme Krásné Vánoce!!!

Vánoční koncert s Jitkou Zelenkovou

V pátek 7. prosince 2018 měl náš komorní sbor Nova Domus možnost si zazpívat s Jindřichohradeckým BigBandem a známou vynikající zpěvačkou Jitkou Zelenkovou. Vlastnímu koncertu předcházelo několik zkoušek, jelikož se na pódiu vystřídala více než „stovka“ účinkujících a vše se muselo secvičit, aby výsledek byl precizní. Spolu s námi zpívaly dětské pěvecké sbory Arietta ze ZUŠ Žirovnice a Pěnice ze ZŠ Jarošovská J. Hradec.

O tom, že se koncert povedl, svědčí nejen vyprodaný sál KD Střelnice, ale i dlouhotrvající závěrečný potlesk.

Všem našim zpěvákům děkuji za výborné pěvecké výkony a ukázkovou reprezentaci školy!

Mgr. Ivana Písařová

3710 3730 3733 3737 3743 3750

Vánoční příběh na JINoHRÁtkách

I v letošním roce v době adventní spolupracoval náš pěvecký sbor Nova Domus s Muzeem Jindřichohradecka v rámci 3. ročníku festivalu betlémů nazvaném příznačně Jindřichohradecké JINoHRÁtky. V neděli 2. 12. 2018 vystoupil 2x s vánočním pásmem v kostele sv. Jana Křtitele.

Velké poděkování patří: Viktorii Urbánkové, Nelle Šamkové, Jakubu Kümmelovi, Ondrovi Bajerovi, Antonínu Měkutovi, Aničce Růžkové, Tereze Popprové, Míše Mikulíkové, Elišce Mikulíkové, Janu Měkutovi, Aničce Schmidtové, Adéle Severové, Viktorii Filípkové, Saše Plucarové, Katce Želáskové, Renatě Nohejlové, Katce a Aničce Leblovým, Katce Kümmelové, pedagogickému dozoru Evě Třískové a rodičům za výbornou spolupráci!

Mgr. Ivana Písařová

Foto: Josef Böhm, Marie Hazuková, Ivana Písařová

© Photo_Josef_Böhm 26 0367 0370 0373 0404 3714 3715

Čertí škola

Třeťáčci si ve středu vyzkoušeli, jaké je to v čertí škole. O tělocviku si zabruslili s čerty, Mikulášem a anděly. Ve škole pak kreslili po “čertovsku”, tzn. se zavázanýma očima, zopakovali si pekelná jména a zákony a také čertovské pohádky. Poskládali čertovská přísloví a vyluštili pohádkový kvíz. Během vyučování děti navštívil Mikuláš se svou družinou, aby zjistil, kdo se za ten rok zlepšil ve zlobení a kdo se naopak zhoršil. Někteří byli už “jednou nohou v pekle”, ale nakonec se ještě zachránili odříkanou básničkou a slibem, že už budou hodní. Všechny děti pak dostaly spoustu dobrot, do kterých se hned pustili.

Zapsaly: S. Licehamrová a V. Luksová

Josef Vágner, Nova Domus a Novadomáček – vyprodaná “Střelnice”

Koncert populárního zpěváka Josefa Vágnera ve spolupráci s naším dětským pěveckým sborem Nova Domus a Novadomáček dopadl výborně. Střelnice byla zcela vyprodaná a ti, kteří se přišli “nakazit” vánoční pohodou udělali dobře.

Josef Vágner při vystoupení zazpíval své oblíbené písně a nádherně zahřál svým pojetím skladby “Ave Maria”. Velmi dobře komunikoval s dětmi a v průběhu koncertu je podporoval svou dobrou náladou a vstřícností, za což mu patří veliké poděkování.

Oba naše sbory – Nova Domus i Novadomáček předvedly též výkony, kterými se mohou pyšnit. Velký úspěch koncertu, spojený s poděkováním zpěváčků paní učitelce, byla zcela jistě nejlepší odměnou za vykonanou práci Mgr. Ivaně Písařové.

Všem účinkujícím patří poděkování za nádherné výkony a potěšení duše přítomných.

Děkujeme dětem a Mgr. Ivaně Písařové za skvělou reprezentaci naší školy.

 

 

Stonožka byla v Praze

V pátek 7. 12. 2018 se naše “stonožkové” děti v doprovodu Mgr. E. Outlé a Mgr. L. Hrubé zúčastnily slavnostní mše pro “Stonožku” v katedrále Sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Mši celebroval kardinál Dominik Duka. Účastnila se jí celá řada významných osobností naší společnosti, zástupci naší armády, se kterou “Stonožka” dlouhé roky spolupracuje, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, ředitel pražské ZOO Mgr. Miroslav Bobek a řada dalších. Poslední jmenovaní přišli poděkovat dětem za jejich práci a pomoc při financování výzkumu Crohnovy choroby a vydání knihy na záchranu goril v Africe (kniha slouží africkým dětem jako učební pomůcka).

V krátkém úvodním programu dětem zazpíval dlouholetý přítel Stonožky zpěvák Josef Vágner.

Děti byly odměněny i příjemnou poznávací procházkou předvánoční Prahou a večer se všechny v pořádku vrátily domů.