Projekt “ROK”

Druhé třídy si v rámci projektového dne prožily celý rok během jednoho dopoledne. Žáci pracovali rozdělení do skupin, a jejich úkolem bylo vytvořit strom, který představuje roční období. Aby to neměli úplně jednoduché, museli kromě vlastní výroby stromu správně rozdělit a přiřadit obrázky, které charakterizovaly roční období z různých hledisek – počasí, dění v přírodě, sporty, oblečení. nakonec ke každému období společně přepsali i básničku.Práce se dětem velice líbila a také dařila a výsledkem je krásná výzdoba na školní chodbu.

Zapsaly: S. Licehamrová a V. Luksová